قیسی درجه یک سایز یک صادراتی

قیسی سایز یک با کیفیت تضمین شده و استاندارد اروپایی در سایزبندی استاندارد

قیسی درجه یک سایز جامبو

قیسی سایز جامبو با کیفیت تضمین شده و استاندارد اروپایی در سایزبندی استاندارد

قیسی درجه یک سایز 2 و 3

قیسی سایز 2 و3 با کیفیت تضمین شده و استاندارد اروپایی در سایزبندی استاندارد

قیسی درجه یک

قیسی مرغوب با کیفیت استاندارد اروپایی